Global social media network

Vitajte v Atlase komunít migrantov!

Túto webovú stránku sme pripravili  pre vás, ktorí sa zaujímate o spolužitie ľudí z rôznych krajín a kultúr na Slovensku.  Našim cieľom je predstaviť rozmanitosť kultúr migrantov na Slovensku, priblížiť  ich gastronómiu, kultúru a zvyky a vytvoriť informačný most medzi komunitami migrantov a verejnosťou.

Nájdete tu zaujímavé informácie o aktivitách kultúre  migrantov, ktoré majú na Slovensku najväčšie zastúpenie. Opisy komunít poskytujú prehľad o veľkosti komunít, o ich  vývoji a formovaní, náhľad do aktuálnej činnosti aj kontakty na spolky a združenia.

Atlas komunít je vo svojich začiatkoch. Informácie o kultúrnych aktivitách komunít  na Slovensku budeme postupne rozširovať a dopĺňať. Aby Atlas komunít napredoval a bol napĺňaný, oceníme vašu spätnú väzbu, návrhy na témy, kontakty alebo najnovšie aktuality zo života migrantov na Slovensku. Každá informácia je cenná a prispeje k vytvoreniu kvalitného a bohatého atlasu.

Prajeme zaujímavé a chutné čítanie.