Monthly Archives: október 2013

Komunity migrantov na Slovensku

Na tejto webovej stránke sa stretnete s pojmom komunity migrantov. Týmto termínom označujeme skuipny migrantov, rozdelených podľa krajín alebo regiónov pôvodu, či iného spoločného atribútu, ktorým sa  táto skupina vyznačuje. Môže ísť napr. o spoločný jazyk, náboženstvo, filozofiu a pod. Niektoré komunity majú oficiálny štatút, iné sú len neformálne združenia alebo spolky, preto informácie o ich pôsobení na Slovensku sa môžu  medzi jednotlivými komunitami líšiť.

V týchto momentoch vám ponúkame základné charakteristiky najväčších komunít migrantov z tretích krajín na Slovensku. Tento zoznam budeme postupne dopĺňať, aktualizovať a rozširovať, a veríme, že tomu tak bude aj vďaka vašim príspevkom.