IOM_Den_Afriky_FB_banner_851x315

Deň Afriky – Aj my sme tu doma

Podujatia v regiónoch sú tu opäť! Tento krát s podnázvom Deň Afriky. A prečo?

Medzinárodný deň Afriky sa oslavuje v deň výročia dnes už neexistujúcej Organizácie africkej jednoty, ktorá vznikla ako reakcia na koniec kolonizácie v Afrike. A pretože chceme spolu s Afričanmi na Slovensku oslavovať rôznorozdosť a jednotu, upozorniť na aktuálne témy ako napr. tolerancia, interkulturalita a migrácia,  a cez ľudské príbehy upriamiť pozornosť na súvislosti v globalizovanom svete – pozývame vás tento piatok 15.5.2015 do CNK Záhrada v Banskej Bystrici.

Bohatý program začne o 14:00 rôznymi workskopmi a skončí sa o 18:00 hudobno tanečným vystúpením!