Africká komunita

africa_map

Opísať migrantov z jednotlivých krajín afrického kontinentu, ktorí žijú na Slovensku nie je jednoduché. Ide totiž o veľmi heterogénnu skupinu, v ktorej iba niekoľko desiatok ľudí pochádza z tej istej krajiny. Niektoré krajiny tu dokonca vôbec nemajú svojho zástupcu. Rôznorodosť tejto skupiny je ovplyvnená aj rôznou dĺžkou pobytu. Sú migranti, ktorí na Slovensko ešte pred rokom 1989 a v súčasnosti sú držiteľmi slovenského štátneho občianstva. Iní migranti tu žijú iba niekoľko mesiacov. Rôznorodosť tejto skupiny výrazne ovplyvňujú aj rôzne typy pobytových statusov. zlúčenia rodiny, cez štúdium až po poskytnutie medzinárodnej ochrany osobám z krajín, kde je konflikt alebo nestabilná politická situácia.

Nezaraďujeme sem migrantov z krajín severnej Afriky, tie nájdete v skupine krajín Islamu. Podľa štatistického úradu SR žilo v roku 2013 na Slovensku viac ako 300 migrantov z afrického kontinentu. Cudzinecká polícia vydala najviac povolení na pobyt pre občanov Nigérie, spolu 106 a 60 pre občanov Juhoafrickej republiky.

V tejto migrantskej skupine prevládajú jednotlivci, pre ktorých sa Slovensko stáva hostiteľskou krajinou kde môžu študovať alebo kde nájdu pracovné uplatnenie. Vo všeobecnosti ide o relatívne mladú, dynamickú a vzdelanú skupinu s výrazným zastúpením mužských migrantov, takmer 80 %. Najsilnejšiu vekovú kategóriu a takmer polovicu migrantov z Afriky tvoria podľa tých istých štatistík osoby vo veku od 35-40 rokov.

Slovenská republika ponúka niekoľko typov štipendií pre zahraničných študentov, a to v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci alebo jedinečnými štipendiami. O túto možnosť sa v roku 2013 uchádzalo niekoľko desiatok študentov z krajín Afriky, štipendium však získalo okolo 10 osôb.

Mnohí z týchto študentov si po ukončení štúdia hľadá na Slovensku pracovné uplatnenie vo svojej profesii a po čase sa tak Slovensko  pre nich stáva ich novým domovom. Ich snaha o integráciu a zapájanie sa do spoločnosti je úspešná, no v komunite ostáva prítomná aj potreba udržiavať kontakty so svojimi krajanmi, pestovať si tradície a nestratiť svoju pôvodnú identitu.

Pred rokmi sa sformovala skupina Afričanov a založili organizáciu s názvom OZAS – Občianske združenie Afričanov na Slovensku. Jej zakladateľmi boli práve zahraniční študenti, ktorí ukončili štúdium pred mnohými rokmi a časom získali slovenské občianstvo. Novými členmi sa postupne stali okrem zahraničných študentov aj migranti prichádzajúci za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny. Africká komunita, mala pod taktovkou OZASu, ako prvá migrantská komunita otvorené vlastné vzdelávacie a informačné centrum.  Jeho zakladatelia bývali pozývaní na domáce aj zahraničné konferencie, odborné stretnutia afrických migrantov v Európe, boli prizývaní k procesu tvorby koncepcie integrácie migrantov na Slovensku a pod. OZAS ani Africké vzdelávacie a informačné centrum kvôli nedostatku financií už svoju činnosť nerealizuje.

V súčasnosti sa činnosť africkej komunity sústredí hlavne okolo kultúrnej mediátorky, ktorá už dlhodobo spolupracuje s IOM. Zapája a reprezentuje africkú komunitu na rôznych spoločných, multikultúrnych podujatiach a v spolupráci s IOM organizuje aj stretnutia určené iba pre Afričanov na Slovensku. Medzi  jej pravidelné aktivity patrí napríklad, Mikúlaš pre deti zo celého sveta v spolupráci s FK Rača, oslava Nového rok pre Občanov Beninu alebo Multifarebné Vianoce.
Popri nich sa začína aktivizovať ďalšia, bližšie neurčená skupina Afričanov, ktorá organizuje najmä športové aktivity. K obom týmto skupinám sa aktívne pripájajú aj migranti žiadajúci o azyl a osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana na Slovensku.

Dôležitý dátum:

25. máj – Deň Afriky. V tento deň v roku 1963 bola v Etiópii založená Organizácia africkej jednoty, ktorej cieľom bolo šíriť myšlienku jednoty a solidarity štátov Afriky. V máji 2001 ju nahradila Africká únia

Zdroje:

Drozd et al. (2012): Migrácia zahraničných študentov do Slovenskej republiky
Štatistický úrad SR, 2013
Ročenka ÚHCP-PZ 2013