Interkultúrny kvíz č. 3

1. Moslimovia dodržiavajú
 
 
 

Question 1 of 10

2. Židia nesmú
 
 
 

Question 2 of 10

3. Všetci Arabi sú moslimovia
 
 
 

Question 3 of 10

4. V Kórei je vhodné na pohreb priniesť
 
 
 

Question 4 of 10

5. V Japonsku nie je nevhodné, keď
 
 
 

Question 5 of 10

6. Ak chcete v Británii ukázať víťazné gesto
 
 
 

Question 6 of 10

7. Ak Vám v Bielorusku niekto ukáže palec vtisnutý medzi zovretý ukazovák a prostredník
 
 
 

Question 7 of 10

8. V strednej Amerike prst položený pod oko znamená
 
 
 

Question 8 of 10

9. V Číne je slušné na veci ukazovať
 
 
 

Question 9 of 10

10. V Indonézii darčeky
 
 
 

Question 10 of 10


 

Použité zdroje:

Dráľ, P. (ed.): Migrácia ako emócia. Multikultúrna zbierka esejí, aj o “nás”. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2009.
Dráľ, P. a Mrlianová, A.: Materiály k tréningom. Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike. Bratislava: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2010.
Gallová Kriglerová, E. a Vylitová, R.: Migranti. In: Multi-kulti na školách. Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2007. s. 165-217.

http://eltnotebook.blogspot.com
http://www.esl-lab.com
http://www.kwintessential.co.uk
http://www.mhhe.com
http://www.multikulti.sk
http://www.suite101.com