Kubánska komunita

flag_cubaPočet kubáncov v SR: 71(UHCP P PZ v roku 2015)
Pomer mužov a žien: muži: 70%, ženy: 30 %

Sám ostrov objavil Krištof Kolumbus 28.10.1492. V lodnom zápisníku z 28.októbra 1492 stojí: “More pri pobreží je všade hlboké a čisté, ústie rieky potom široké stodvanásť stôp, čo je dostatočne široké pre vyplávanie pri protivnom vetre… Okolo rieky je všade plno nádherných stromov, odlišných od našich a všetky plné plodov a kvetov. Je tu tiež veľká hojnosť paliem, ale iných ako u nás: vzrastom sú prostredné, kmene majú bez šupín a nadmerne veľké listy, ktorými tu pokrývajú strechy domov. A všade samá rovina… Je to najkrajší ostrov, aký kedy ľudské oko zazrelo.“

Kubánska komunita na Slovensku je zložená z rodín Kubáncov rozličných generácií, ktorí prišli na Slovensko resp. do niekdajšieho Československa v rôznych obdobiach (najskôr však v roku 1961). Prevažným dôvodom ich príchodu bolo zamestnanie alebo štúdium na československých školách a univerzitách. Komunita sa formovala priebežne. Jej jadro tvorili a dodnes tvoria tí Kubánci a Kubánky, ktorí tu uzatvorili manželstvá a založili rodiny ešte pred rokom 1989. Postupne prichádzali noví migranti, predovšetkým za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny. Títo dnes už tiež tvoria súčasť komunity.  V súčasnosti tvorí komunitu okolo 120 Kubáncov a ich rodiny. Časť z nich sú tí, ktorí tu z rodinných dôvodov zostali po roku 1989. Ďalší sú tí, ktorí sa po dlhých rokoch života na Kube, v priebehu 90-tych rokov, vrátili na Slovensko spolu so slovenskými partnermi. Okrem nich sa kubánska komunita rozrástla aj o niekoľko umelcov, ktorí prišli na Slovensko v rámci pracovných kontraktov po roku 2004 a po skončení pracovnej zmluvy sa rozhodli ostať tu a založili viacero hudobných skupín a z Kubáncov, ktorí prišli sem za prácou.
erb_cubaNajviac Kubáncov (viac ako 50)žije v Bratislave a na západnom Slovensku. Veľkú väčšinu komunity tvoria muži vo veku 21- 50 rokov. Vo všeobecnosti je možné Kubáncov na Slovensku  charakterizovať tým, že ich príchod na Slovensko bol dobrovoľný a  realizovaný hlavne z ekonomických a rodinných dôvodov. Vo veľkej miere sú na Slovensku integrovaní, ovládajú slovenský jazyk a aktívne sa zapájajú do diana v spoločnosti.
S cieľom udržiavať vzťahy medzi členmi komunity vznikol pred dvadsiatimi rokmi Klub kubánskych občanov žijúcich na Slovensku. Ten  v spolupráci s Veľvyslanectvom Kubánskej republiky organizuje pravidelné stretnutia Kubáncov, ich rodín a priateľov z radov Slovákov.

Oficiálny názov: Kubánska republika – República de Cuba map_cuba
Rozloha: 109 884 km²
Počet obyvateľov: 11, 25 milióna  (rok 2011)
Hlavné mesto: Havana – La Habana
Správne členenie: 15 provincií a 1 osobitný obvod
Úradný jazyk:španielčina
Mena: kubánske peso

Kubánske sviatky:
1. január: Výročie víťazstva Revolúcie (1.1.1959)
1. máj: Medzinárodný deň práce
25.,26.,27. júl: Oslavy Dňa národného odboja (26.7.1953)
10. október: Začiatok bojov za nezávislosť (10.10.1868)
25. december: Vianoce
Na Slovensku komunita oslavuje Výročie víťazstva Revolúcie a Deň národného odboja. Pri tých príležitostiach usporiadúvajú  stretnutia Kubáncov žijúcich na Slovensku.

Jazykové okienko:
Jediný oficiálny jazyk na Kube je španelčina, ktorá je tiež jediný materinský jazyk.

  •  Ahoj, ako sa máš? Hola, ¿cómo estás?
  • Dnes mám chuť stretnúť sa s priateľmi. Hoy siento deseos de reunirme con mis amigos.
  • Prosím, zoznámte sa s mojou krajinou. Por favor, conozca cómo es mi país.
  • Bryndzové halušky sú vynikajúce, no určite by si mal ochutnať naše jedlo Torrejas. Los “bryndzové halušky ” son excelentes pero sin falta deberías probar nuestra comida: arroz moro, y también torrejas.

Spolky a združenia:

Na Slovensku sa o zbližovanie majoritnej spoločnosti s migrantmi z Kuby snaží združenie “Klub kubánskych občanov žijúcich na Slovensku”. Klub od decembra 1996 umožňuje udržiavanie kontaktu medzi členmi komunity  s cieľom uchovávania národnostnej identity a prezentovania pôvodnej kultúry Kuby slovenskej spoločnosti v záujme efektívnej integrácie členov Klubu na Slovensku.

Viac informácií môžete získať na www.kubaklub.sk alebo na: kubaklub@ymail.com, cubalatinoclub@gmail.com. Cez webovú stránku sa bližšie oboznámite s bohatou kubánskou kultúrou a dozviete sa o podujatiach Klubu, ktoré majú hlavne kultúrny charakter a sú poriadané nie iba pre členov Klubu, ale aj pre všetkých priateľov Klubu.