Kvíz o migrácii č. 4

1. Vyhostenie cudzinca zo Slovenska nemôže nariadiť
 
 
 

Question 1 of 10

2. Pod trestný čin obchodovania s ľuďmi nepatrí
 
 
 

Question 2 of 10

3. Typický migrant na Slovensku je
 
 
 

Question 3 of 10

4. Medzinárodná forma ochrany sa udeľuje na základe
 
 
 

Question 4 of 10

5. Readmisná dohoda upravuje
 
 
 

Question 5 of 10

6. Povolenia na pobyt cudzincom v SR udeľuje
 
 
 

Question 6 of 10

7. Tzv. malý pohraničný styk v súčasnosti existuje medzi
 
 
 

Question 7 of 10

8. Tzv. malý pohraničný styk je napríklad
 
 
 

Question 8 of 10

9. Slovenské štátne občianstvo môže cudzinec podľa zákona č. 40/1993 o štátnom občianstve získať po
 
 
 

Question 9 of 10

10. Nelegálna migrácia je
 
 
 

Question 10 of 10


 

Použité zdroje:

Bargerová, Z. a Divinský, B. Integrácia migrantov v Slovenskej republike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava: IOM, 2008.
Divinský B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Vašečka M.: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Integračná politika SR
Medzinárodný dohovor o právnom postavení utečencov.
Spoločné základné princípy integračnej politiky prisťahovalcov v krajinách Európskej únie.
Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle.
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

http://www.gallup.com/se/126851/key-areas-focus.aspx
http://www.mic.iom.sk
http://www.migraceonline.cz
http://www.migranti.sk
http://www.unhcr.org/4a2fd52412d.html
http://www.swissworld.org/en/people/the_swiss_population/foreigners
http://worldbank.org/all?qterm=remittances