Kvíz o migrácii č. 5

1. Cudzinec je podľa slovenskej legislatívy každý, kto
 
 
 

Question 1 of 10

2. Negatívne migračné saldo je stav, keď
 
 
 

Question 2 of 10

3. Štátnym príslušníkom tretej krajiny je na Slovensku napríklad
 
 
 

Question 3 of 10

4. Vnútorne vysídlená osoba je
 
 
 

Question 4 of 10

5. Maloletý bez sprievodu je
 
 
 

Question 5 of 10

6. Podľa údajov Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v roku 2013 počet utečencov vo svete dosiahol
 
 
 

Question 6 of 10

7. Medzi zahraničných migrantov nepatria
 
 
 

Question 7 of 10

8. Komunálnych volieb na Slovensku a volieb do Európskeho parlamentu sa môžu zúčastnť všetci cudzinci na Slovensku s
 
 
 

Question 8 of 10

9. Najviac slovenských občanov pracujúcich v zahraničí žije
 
 
 

Question 9 of 10

10. Žiadateľ o azyl na Slovensku
 
 
 

Question 10 of 10


 

Použité zdroje:

Bargerová, Z. a Divinský, B. Integrácia migrantov v Slovenskej republike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava: IOM, 2008.
Divinský B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Vašečka M.: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Integračná politika SR
Medzinárodný dohovor o právnom postavení utečencov.
Spoločné základné princípy integračnej politiky prisťahovalcov v krajinách Európskej únie.
Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle.
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

http://www.gallup.com/se/126851/key-areas-focus.aspx
http://www.mic.iom.sk
http://www.migraceonline.cz
http://www.migranti.sk
http://www.unhcr.org/4a2fd52412d.html
http://www.swissworld.org/en/people/the_swiss_population/foreigners
http://worldbank.org/all?qterm=remittances