Ukrajinská komunita

ua_flag

Spojenie Ukrajincov a Slovenska má svoje korene už v 15. a 16. storočí kedy na východe Slovenska vzniklo niekoľko dedín, ktoré osídlili Ukrajinci. V dnešných dňoch tvoria Ukrajinci na Slovensku  už tradičnú národnostnú menšinu, ku ktorej sa podľa sčítania ľudu z roku 2011 prihlásilo okolo  7 000 ľudí[1]. Väčšina z týchto osôb má už slovenské občianstvo, avšak ukrajinské tradície a jazyk udržiavajú dodnes. Existencia tejto menšiny v kombinácii s kultúrno-historickou a geografickou blízkosťou Slovenska sú dôležitými faktormi, ktoré motivujú ďalších Ukrajincov – migrantov prichádzať na Slovensko. Pozrime sa však na občanov Ukrajiny, ktorí majú na Slovensku migrantský status, a teda sa nehlásia k národnostnej menšine.

Občania Ukrajiny sú na Slovensku dlhodobo najväčšou skupinou migrantov z tretích krajín. Ku koncu roka 2015 udáva ÚHCP viac ako 10 000 udelených pobytov pre občanov Ukrajiny. Ženy a muži v tejto skupine sú rozdelení takmer na presnú polovicu a sú rozptýlení po celom území Slovenska.

Oficiálny názov: Ukrajina
Rozloha: 603 550 km²
Počet obyvateľov: 44,5 milióna
Hlavné mesto: Kyjev
Správne členenie: 1 autonómna republika (Krym) 24 oblastí a 2 mestá so špeciálnym statusom (Kyjev a Sevastopoľ)
Úradný jazyk: ukrajinčina (rozšírená je ruština – 24 % obyvateľstva)
Mena: ukrajinská hrivna

Najvýznamnejšie Sviatky:

Pascha – Veľká Noc
24.august –  Vznik republiky (v roku 1991)

6.január –  Rizdvo Christovo pravoslávne Vianoce

Za najväčší sviatok sa považuje Pascha. Ukrajinci na Slovensku ju taktiež slávia návštevou kostola, stretnutím sa s krajanmi a s rodinou a spoločným slávnostným jedlom.

Spolky

Noví migranti z Ukrajiny na Slovensko prichádzajú prevažne individuálne, často ide o jednotlivcov s obmedzenými sociálnymi väzbami. Činnosť ukrajinskej národnostnej menšiny sa sústreďuje do formálnych spolkov (napr. Spolok ukrajinských spisovateľov, Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Slovensko-Ukrajinská spoločnosť priateľstva či Divadelný súbor Tarasa Ševčenka) a zameriava predovšetkým na podporu kultúrnych aktivít a udržiavanie tradícií.

Pre nových migrantov organizujú aktivity najmä kultúrni mediátori spolupracujúci s IOM. Tí sa snažia podporovať túto skupinu ako celok, no súčasne sa zameriavajú aj na konkrétne podskupiny podľa oblasti záujmu alebo práce, napr. ukrajinských študentov, ukrajinské ženy v podnikaní a pod. Vďaka činnosti kultúrnych mediátorov sa ukrajinskí migranti zapájajú aj do rôznych multikultúrnych podujatí v priebehu roka a spolupracujú s IOM aj v iných oblastiach.

Zdroje:

Ročenka 2013 ÚHCP PZ
Štatistický úrad SR, Štatistika zahraničného sťahovania 2013