facebook
Slider, Titulna

Oznam: Facebook IOM

30. októbra 2014

Milí priatelia! IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku má vytvorenú “fanstránku”, ktorá je jednotná pre všetky programy a projekty IOM na Slovensku. Ak nás chcete sledovať aj touto formou, pridajte si nás na:  https://www.facebook.com/IOMSlovakia. Tešíme sa, že ste s nami.    

Global social media network
Slider, Titulna, Vyberáme

Vitajte v Atlase komunít migrantov!

29. mája 2013

Túto webovú stránku sme pripravili  pre vás, ktorí sa zaujímate o spolužitie ľudí z rôznych krajín a kultúr na Slovensku.  Našim cieľom je predstaviť rozmanitosť kultúr migrantov na Slovensku, priblížiť  ich gastronómiu, kultúru a zvyky a vytvoriť informačný most medzi komunitami migrantov a verejnosťou.