Interkultúrny kvíz č. 4

1. Učenie islamu vzišlo z oblasti dnešnej
 
 
 

Question 1 of 10

2. Pri zdravení moslimskej ženy
 
 
 

Question 2 of 10

3. Pre moslimov je posvätným dňom
 
 
 

Question 3 of 10

4. Pre židov je posvätným dňom Shabbat, ktorý
 
 
 

Question 4 of 10

5. Posvätnou knihou islamu je
 
 
 

Question 5 of 10

6. Posvätnou knihou judaizmu je
 
 
 

Question 6 of 10

7. Mandala, vyobrazenie kruhu a štvorca, ktoré symbolizuje spojenie nekonečna s konečným svetom sa nevyužíva v náboženských rituáloch:
 
 
 

Question 7 of 10

8. Mahatma v sanskrite znamená
 
 
 

Question 8 of 10

9. Medzi abrahámovské náboženstvá nepatrí
 
 
 

Question 9 of 10

10. Roš ha-šana je
 
 
 

Question 10 of 10


 

Použité zdroje:

Dráľ, P. (ed.): Migrácia ako emócia. Multikultúrna zbierka esejí, aj o “nás”. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2009.
Dráľ, P. a Mrlianová, A.: Materiály k tréningom. Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike. Bratislava: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2010.
Gallová Kriglerová, E. a Vylitová, R.: Migranti. In: Multi-kulti na školách. Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2007. s. 165-217.

http://eltnotebook.blogspot.com
http://www.esl-lab.com
http://www.kwintessential.co.uk
http://www.mhhe.com
http://www.multikulti.sk
http://www.suite101.com