Komunity

Na tejto webovej stránke sa stretnete s pojmom komunity. Týmto termínom označujeme skupiny migrantov, rozdelených podľa krajín alebo regiónov pôvodu či iného spoločného atribútu, ktorým sa táto skupina vyznačuje (napr. jazyk, náboženstvo a pod.)

Zatiaľ tu nájdete najväčšie komunity migrantov z tretích krajín, no urobíme všetko preto, aby sa ponúkaný počet a opis komunít postupne rozširoval či menil, aj na základe vašich príspevkov.