Kvíz o migrácii č. 3

1. Svetová banka odhadla obnos remitencií v roku 2012 na 406 miliárd dolárov, z čoho do tzv. rozvojových krajín bolo presunutých
 
 
 

Question 1 of 10

2. Agentúra Európskej únie venujúca sa manažmentu vonkajších hraníc EÚ, ktorá napomáha pri aplikovaní opatrení Európskej únie na správu vonkajších hraníc EÚ, sa volá
 
 
 

Question 2 of 10

3. Slovenské občianstvo v súčasnosti najčastejšie získavajú
 
 
 

Question 3 of 10

4. V období rokov 2004 – 2008 nelegálna migrácia do SR oproti predošlému obdobiu
 
 
 

Question 4 of 10

5. Do roku 2050 by malo Slovensko zahraničným sťahovaním podľa kvalifikovaných odhadov získať
 
 
 

Question 5 of 10

6. Tolerovaný pobyt možno na Slovensku udeliť cudzincovi najviac na
 
 
 

Question 6 of 10

7. Prechodný pobyt na Slovensku sa cudzincom neudeľuje na účel
 
 
 

Question 7 of 10

8. Cudzinci na Slovensku môžu po prvej žiadosti získať trvalý pobyt až na
 
 
 

Question 8 of 10

9. Medzi pracovnými imigrantmi na Slovensku
 
 
 

Question 9 of 10

10. Doplnková ochrana sa môže udeliť
 
 
 

Question 10 of 10


 

Použité zdroje:

Bargerová, Z. a Divinský, B. Integrácia migrantov v Slovenskej republike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava: IOM, 2008.
Divinský B.: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Vašečka M.: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava 2009.
Integračná politika SR
Medzinárodný dohovor o právnom postavení utečencov.
Spoločné základné princípy integračnej politiky prisťahovalcov v krajinách Európskej únie.
Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle.
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

http://www.gallup.com/se/126851/key-areas-focus.aspx
http://www.mic.iom.sk
http://www.migraceonline.cz
http://www.migranti.sk
http://www.unhcr.org/4a2fd52412d.html
http://www.swissworld.org/en/people/the_swiss_population/foreigners
http://worldbank.org/all?qterm=remittances