O Atlase

Atlas komunít migrantov je realizovaný v rámci projektu Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku.

Túto webovú stránku pripravujeme pre vás, ktorí sa zaujímate o spolužitie ľudí z rôznych krajín a kultúr na Slovensku.  Našim cieľom je predstaviť rozmanitosť kultúr migrantov na Slovensku, priblížiť ich gastronómiu, kultúru a zvyky a vytvoriť informačný most medzi komunitami migrantov a verejnosťou.

Nájdete tu zaujímavé informácie o aktivitách, o kultúre komunít migrantov, ktoré majú na Slovensku najväčšie zastúpenie. Opisy komunít poskytujú prehľad o ich veľkosti,vývoji a formovaní, náhľad do aktuálnej činnosti aj kontakty na spolky a združenia.

Atlas komunít je vo svojich začiatkoch. Informácie o kultúrnych aktivitách komunít na Slovensku budeme postupne rozširovať a dopĺňať. Aby Atlas komunít mohol rásť, oceníme vašu spätnú väzbu, návrhy na témy, kontakty alebo najnovšie aktuality zo života migrantov na Slovensku. Každá informácia je cenná a prispeje k vytvoreniu kvalitného a bohatého atlasu.

Prajeme zaujímavé a chutné čítanie.